Inverter Huawei 60kW

รหัสสินค้า : Sun2000-60KTL

ราคา

190,000.00 ฿


250,000.00 ฿

 (-24%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 190,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

อินเวอร์เตอร์ on-grid 60KW Huawei รุ่น SUN2000-60KTL-M0 6-MPPT 3 เฟส (ประกันศูนย์บริการประเทศไทย)

ผลิตไฟฟ้าตอนกลางวันแบบออนกริด เชื่อมต่อไฟระบบไฟกับการไฟฟ้า ลดค่าไฟ


อินเวอร์เตอร์ ที่ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนด สำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง MEA


อินเวอร์เตอร์ ที่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน Inverter ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA


Visitors: 228,016