ระบบโซล่าร์แบบมีแบตเตอรี่สำรองไฟ

ระบบ hybrid มีแบตเตอรี่รองรับการใช้ไฟกลางคืน
Visitors: 254,659