พลังงานสะอาด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

บริษัทที่จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านบริการในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 

โดยมีอุดมคติที่ว่าของไม่ดีเราใช้ไม่เป็น จึงเลือกสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเท่านั้น ทั้งทีมงานเเละอุปกรณ์

การดำเนินการหลัก คือ จัดหาอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมด เช่น แผง โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ เช่น บริการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm)และบนหลังคา(Solar Rooftop) ทั้งระดับครัวเรือนไปยังขนาดโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงบริการหลังการขาย

นอกจากนี้แล้ว บริษัท มณีพาวเวอร์ เชื่อว่าการสร้างทีมงานที่ดี เท่ากับ การมีแผนงานธุรกิจที่ดีบุคคลากร ของมณีพาวเวอร์ ทุกคนมีความมุ่งมั่นและได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ นอกจากการอบรมภายในองค์กรแล้ว บุคคลากรของมณีพาวเวอร์ ยังได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ จากต่างประเทศเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


Visitors: 266,247